Ebook Bí Quyết Bán Hàng Thành Công
Ebook Thiết Kế Hình Ảnh Quảng Cáo Trên Facebook

Ebook Bí Quyết Khuyến Mãi Trong Bán Hàng

Trích Đoạn

6. Giảm giá theo thời gian: Bạn có thể đưa ra chương trình giảm giá theo thời gian nhưng không báo trước cho khách hàng và không tiết lộ cho khách hàng biết.
Khách hàng chỉ được biết mức giảm giá của ngày hôm đó. Nhưng giá của bạn luôn giảm theo từng ngày.
Ví dụ, bạn có thể đưa ra chương trình giảm giá trong 1 tuần để xả hàng. Ngày đầu tiên bạn giảm giá 10%, ngày thứ 2 bạn giảm giá 20%, ngày thứ 3 bạn giảm giá 30% và tiếp đến ngày thứ 7 bạn giảm giá 70% và bạn bán hết sạch hàng.
Mấu chốt của vấn đề là bạn không được tiết lộ cho khách hàng biết trước kịch bản giảm giá.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!