Ebook Nguyên Tắc Trả Lương Trong Doanh Nghiệp
Ebook Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Doanh Nghiệp

Ebook Bí Quyết Tuyển Dụng Nhân Viên

Trích Đoạn

Ai tham gia phỏng vấn?
Tài liệu phỏng vấn: danh sách ứng viên, hồ sơ ứng viên, kết quả thi các vòng trước, mô tả công việc cần tuyển, tiêu chuẩn, các kịch bản phỏng vấn, các công cụ chấm điểm
Chuẩn bị địa điểm: đón tiếp, phòng chờ, phòng phỏng vấn, các trang thiết bị phục vụ phỏng vấn

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!