Ebook Xây Dựng Phễu Bán Hàng
Ebook Kinh Nghiệm Kiếm Tiền Từ Blog

Ebook Các Mô Hình Marketing Và Kinh Doanh Hiện Dại

Trích Đoạn

Đã có rất nhiều mô hình tiếp thị phát triển trong những năm qua nhằm giúp nhà tiếp thị biết được những gì cần sử dụng và khi nào sử dụng. Trong tài liệu này, chúng tôi chọn những gì chúng ta biết như các mô hình tuy cổ điển những vẫn còn phù hợp với thời đại ngày nay của đan chéo marketing.
Tài liệu này giải thích các nguyên tắc cơ bản của từng mô hình, làm thế nào nó hoạt động và đưa ra ví dụ thực tiễn về cách sử dụng từng mô hình cùng với những tư vấn thực hành tốt nhất.
Chúng tôi tin rằng các mô hình tiếp thị là những công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ tư duy, đặc biệt là khi xem xét lựa chọn chiến lược tiếp thị và lựa chọn hướng đi tương lai cho một công ty. Chúng tôi tạo ra tài liệu này để giúp các nhà tiếp thị ngày nay áp dụng trong việc đưa ra chiến lược của họ.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!