Ebook Content Marketing Hiệu Quả – Khởi Tạo Và Phát Tán Nội Dung
Ebook Sự Thật Ngầm Hiểu Trong Marketing Của Khách Hàng

Ebook Chiến Lược Kinh Doanh Và Phát Triển Doanh Nghiệp – Chiến Lược Cho

Trích Đoạn


Lời gợi ý khi đọc cuốn sách này
Mục tiêu của tôi là làm cho cuốn sách trở nên đơn giản, tóm lược và đôi khi là nói hơi quá nhiều về mặt ý tưởng với mong muốn độc giả sẽ tập trung tới vấn đề chính. Tôi hy vọng rằng độc giả có thể nắm được ý chính của cuốn sách trong vòng 2 giờ đồng hồ : 1 giờ để dành cho việc đọc và 1 giờ dành cho việc suy ngẫm cũng như thảo luận về nó.
Cuốn sách này sẽ không cố gắng mô tả thực tế mà là giải thích nó. Tôi đã suy nghĩ rất lâu về số lượng các ví dụ mà tôi sẽ mô tả và cuối cùng quyết định viết cuốn sách này theo hướng lý thuyết. Thế giới thực của chúng ta phức tạp hơn rất nhiều so với những ví dụ của tôi. Tuy vậy, dù cách tiếp cận lý thuyết có thể sẽ gây cho độc giả một vài khó khăn trong việc hiểu được cuốn sách, tôi hy vọng rằng chính điều đó sẽ động viên độc giả nghĩ tới ý tưởng của cuốn sách theo một khía cạnh rộng hơn, không bị bó hẹp trong một vài ứng dụng, một vài mô hình hay một vài lĩnh vực khác nhau. Cuốn sách này không phải là một cuốn sách khoa học kinh viện mà trái lại, nó là những suy nghĩ của bản thân tôi và những gì tôi đã đúc kết được trong rất nhiều các cuộc thảo luận với những người khác nhau về vấn đề này.
Cuốn sách này không chỉ viết riêng cho ngành kinh doanh trực tuyến, tuy vậy một vài chương trong cuốn sách đã cố gắng mô tả về cơ hội của các doanh nghiệp trực tuyến trong việc tiếp cận và phục vụ khách hàng của họ.
Tôi chắc chắn rằng cuốn sách này cũng sẽ hữu ích cho những người bán hàng nhỏ lẻ, những người đang quản lý công việc kinh doanh B2B3 hoặc đơn giản chỉ là một trang web trong giai đoạn khởi đầu.
Tôi hy vọng rằng cuốn sách sẽ cung cấp một cái nhìn mới cho những ai có hứng thú về marketing, truyền thông, phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu, động viên tinh thần làm việc nhân viên và cho những người nắm giữ chiến lược chung của cả doanh nghiệp.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!