Ebook Tổng Quan Về Quan Hệ Công Chúng
Ebook Lập Kế Hoạch Công Việc Hiệu Quả

Ebook Học Cách Thuyết Trình Trước Đám Đông

Trích Đoạn

•Mở đầu hoàn hảo (lướt qua toàn bộ khán giả với ánh mắt và nụ cuời thân thiện)
• Gây dựng niềm tin ngay từ ban đầu (nói rằng họ sẽ thoát khỏi bài thuyết trình của bạn nhanh thôi)
• Báo cáo đánh giá về sự kiện được nêu trong thông cáo
• Tiểu sử của nhân vật liên quan
• Thông tin về tổ chức của bạn...

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!