Ebook Marketing Trên Forum
Ebook Chiến Lược Tiếp Thị Hiệu Quả

Ebook Hướng Dẫn Sử Dụng Google Analytic

Trích Đoạn

Để nhập mục tiêu Analytic sang cài đặt chuyển đổi của Adwords, các điều kiện sau cần phải được bảo đảm:
1. Analytics và Adwords phải được liên kết với nhau
2. Bật Auto tagging trong tài khoản Adwords.
3. Bật chia sẻ dữ liệu trong tài khoản Google Analytics để cho phép Analytics và Adwords hoạt động cùng nhau.
4. Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập các mục tiêu trong Google Analytics và chúng có các chuyển đổi đã được hoàn thành thông qua lưu lượng truy cập từ Adwords.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!