Ebook Thuật Toán Hiển Thị Của Facebook
Ebook Bí Quyết Cho Một Thông Điệp Quảng Cáo Hay

Ebook Kế Hoạch Marketing Phát Triển Sản Phẩm Mới

Trích Đoạn


Có một số điểm khác bạn cũng cần xem xét:
Phải biết chắc chắn được rằng thị trường mục tiêu của bạn đủ lớn để đáp ứng được các mục tiêu bán hàng của bạn.
Không nên đoán khách hàng mục tiêu của bạn là ai. Khi có thể tính toán bằng con số thực thông qua khảo sát. Tư vấn một hiệp hội thương mại; Đến thư viện nghiên cứu và tra cứu số liệu thị trường; sử dụng thông tin về nhân khẩu thông qua cuộc tổng điều tra, v.v.
Khách hàng của sản phẩm hay dịch vụ của bạn không nhất thiết phải là người sử dụng.
Nếu bạn bán hàng cho các doanh nghiệp, bạn phải nhớ rằng sản phẩm hay dịch vụ của bạn được bán đến tay một cá nhân chứ không phải là một công ty.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!