Ebook Yếu Tố Cấu Thành Văn Hóa Doanh Nghiệp
Ebook Kế Hoạch Truyền Thông Cho Doanh Nghiệp Phần 1

Ebook Kế Hoạch Truyền Thông Cho Doanh Nghiệp Phần 2

Trích Đoạn

• Sau khi được truyền tải, một thông điệp cần thiết phải được giải mã bởi người nhận tin trước khi họ có hành động hay ph ng hay phản ứng
• Người nhận tin giải mã thông điệp như thế nào phụ thuộc nhiều vào nhận thức của người đó
• Thiên lệch trong nhận thức của cá nhân xuất phát từ nhiều yếu tố: các khuôn mẫu áp dụng, các biểu tượng sử dụng ng , ữ nghĩa , áp lực trong cùng c trong cùng nhóm, kênh truyền thông được sử dụng

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!