Ebook Cách Viết Email Marketing Hiệu Quả
Ebook Xây Dựng Kế Hoạch Lợi Nhuận Từ Jay Abraham

Ebook Kỹ Năng Viết Bài Chuẩn Seo

Trích Đoạn

Nếu giỏi hơn thì bạn có thể gây ấn tượng chỉ bằng text, nhưng đánh trúng insight, vấn đề hay nỗi đau của khách hàng.
Nếu tiêu đề của bạn không hấp dẫn, sẽ không ai vào đọc bài của bạn.
Nếu 2 dòng đầu tiên không thu hút, phần lớn khách hàng sẽ không đọc thêm. Hãy dành 80% tâm huyết của bạn cho tiêu đề và phần đầu của nội dung!

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!