Ebook Marketing Quảng Cáo Trên Facebook
Ebook Tiếp Thị Qua Video – Video Marketing Vi Rút

Ebook Một Số Khái Niệm Thuật Ngữ Trong Internet Marketing

Trích Đoạn

Affiliate marketing là hình thức Tiếp thị qua đại lý, là hình thức một Website liên kết với các site khác (đại lý) để bán sản phẩm/dịch vụ. Các Website đại lý sẽ được hưởng phần trăm dựa trên doanh số bán được hoặc số khách hàng chuyển tới cho Website gốc.
Amazon.com là công ty đầu tiên đã thực hiện chương trình Affiliate Marketing và sau đó đã có hàng trăm công ty (Google, Yahoo, Payoneer, Clickbank, Chitika, Infolinks, Godaddy, Hostgator...) áp dụng hình thức này để tăng doanh số bán hàng trên mạng.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!