Ebook Marketing Là Kỹ Xảo Thuyết Phục Khách Hàng
Ebook Marketing Cho Phụ Nữ – Marketing Sao Kim

Ebook Nghệ Thuật Email Marketing

Trích Đoạn

Email marketing tồn tại yên ổn trong trạng thái tương đối đơn giản như hiện nay một phần là do tới tận gần đây, chúng ta vẫn thiếu các công cụ, kỹ năng, và kiến thức cần thiết để làm khác đi.
Ngày nay, ngay cả các dịch vụ và phần mềm email marketing có giá trị cũng đều cho phép mọi người tiếp cận các công cụ và đặc tính thông minh, giúp chúng ta điều chỉnh các thông điệp sao cho phù hợp với người nhận. Kết quả là mức độ phản ứng của thị trường cao hơn, xét về doanh số, tỷ lệ tải về, tỷ lệ đăng ký...
Chúng ta cũng hiểu rõ hơn về các vấn đề như thiết kế email, bản quyền email, mục tiêu và các yếu tố quan trọng khác khi sử dụng email marketing.
Kết hợp lại, các kiến thức và công nghệ mới này đem lại cho chúng ta cơ hội tận dụng email marketing nhiều hơn. Các cuộc điều tra nghiên cứu và các nghiên cứu điển hình cho thấy những lợi ích rõ ràng về ROI khi đầu tư vào các kỹ thuật sử dụng email phức tạp và sáng tạo hơn.
Do đó, chúng ta sẽ thấy được lợi thế rõ ràng khi đầu tư thời gian, công sức, và tiền bạc vào các hoạt động và cách sử dụng email tân tiến.
Tương tự, chúng ta cũng thấy rõ những bất lợi của việc tiếp tục áp dụng các cách làm cũ.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!