Ebook Bí Quyết Đàm Phán Trong Kinh Doanh
Ebook Kỹ Năng Bán Hàng Bậc Cao – Siêu Quy Luật Bán Hàng

Ebook Những Sai Lầm Trong Bán Hàng

Trích Đoạn

6. Bán mỗi sản phẩm, tại một thị trường là một thứ riêng, không liên quan tới nhau. Câu phổ biến: Hàng này nó khác lắm, nó cao hơn nhiều. Sản phẩm của anh hữu hình còn em là vô hình. Hàng của em là dự án so với hàng của anh là sản phẩm nhỏ. Hàng giá trị cao so với ít tiền.
7. Quy trình bán hàng là không cần thiết vì quá cứng so với thực tế vô cùng linh hoạt. Câu phổ biến: Làm thế nào phù hợp thì thôi chứ!
8. Bán hàng là phải nói nhiều, nói ít không bán được hàng. Câu phổ biến: Phải dẻo mỏ, nhạc nào cũng nhảy, phải nói tốt hơn khách hàng, phải át vía được...

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!