Ebook Kiếm Tiền Bằng Bán Áo Thun
Ebook Quản Lý Cửa Hàng Bán Lẻ – Nghiệp Vụ Từng Bộ Phận

Ebook Phương Pháp Đánh Giá Lực Lượng Bán Hàng

Trích Đoạn

Bán buôn
Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng.
Lập hóa đơn thanh toán.
Lập phiếu giao hàng.
Lập phiếu thu.
Tiếp nhận thanh toán.
Lấp phiếu xuất kho.
Quản lý công nợ với khách hàng.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!