Ebook Marketing Cho Phụ Nữ – Marketing Sao Kim
Ebook Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Như Thế Nào

Ebook Quảng Cáo Bán Hàng Trên Zalo Hiệu Quả

Trích Đoạn

1. Đặt tên Quảng cáo phù hợp
2. Chọn Nút hiển thị phù hợp với mục tiêu chiến dịch (có các nút để nhà quảng cáo lựa chọn: Đặt ngay, Mua ngay, Gọi điện, Chat ngay ...)
3. Chú thích thể hiện nội dung quảng cáo. Nội dung của phần chú thích không vượt quá 90 ký tự
4. Mô tả: thể hiện thông tin ngắn gọn của sản phẩm. Nội dung không vượt quá 30 ký tự
5. Thông tin thêm: thể hiện thông tin giá sản phẩm hoặc khuyến mãi cho sản phẩm. Nội dung không vượt quá 60 ký tự

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!