Ebook Những Bài Viết Hay Về Bán Hàng
Ebook Facebook Marketing Từ A Đến Z Trung Đức

Ebook Quảng Cáo Facebook Từ A Đến Z Ebook

Trích Đoạn

Ngôn ngữ:
- Quảng cáo không được sử dụng ngôn ngữ khiếm nhã, tục tĩu hoặc lăng mạ.
- Văn bản hoặc ảnh quảng cáo phải nêu và thể hiện rõ sản phẩm hoặc công ty đang được quảng cáo.
- Quảng cáo không được biểu thị rằng mọi người sẽ gặp hoặc kết nối với các cá nhân hư cấu hoặc cụ thể.
- Quảng cáo không được ám chỉ rằng một người có thể, sẽ, được hoặc đã được tìm kiếm hoặc tiếp xúc bằng bất kỳ cách nào.
- Quảng cáo không được sử dụng văn bản "spam" với tất cả các chữ cái đều được viết hoa hoặc với biểu tượng hay dấu chấm câu không cần thiết.
- Quảng cáo không được hỏi trực tiếp thuộc tính của người dùng hoặc tham khảo tuổi tác, kể cả khi tuổi tác được sử dụng dưới dạng độ tuổi.
- Quảng cáo hẹn hò phải bao gồm tên trang web hoặc dịch vụ trong văn bản quảng cáo.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!