Ebook Cách Tăng Doanh Số Bán Hàng Online
Ebook Làm Thế Nào Để Tăng Fan Trên Facebook

Ebook Quảng Cáo Video Facebook Hiệu Quả

Trích Đoạn

Áp dụng phương pháp này
Trước khi tôi tiếp tục với báo cáo này tôi sẽ giả định sau đây.
• Bạn đã có một cửa hàng Shopify đang hoạt động
• Bạn sẽ phải chạy một số quảng cáo Shopify đến cửa hàng của bạn với sự thành công hay không có bán hàng thực tế
• Bạn không phải là một newbie với Shopify và có một sự hiểu biết cơ bản về cách thức hoạt động của nó
Với những giả định trên, đầu tiên tôi muốn cho bạn thấy là một ảnh chụp màn hình từ một của tôi quảng cáo mà tôi đã chạy một quảng cáo video ngắn đơn giản.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!