Ebook Cách Làm Online Marketing Hiệu Quả
Ebook Gia Tăng Giá Trị Trọn Đời Của Khách Hàng

Ebook Quy Trình 5 Bước Marketing

Trích Đoạn

1. Những kỹ năng cần thiết của một người làm marketing
2. Cách rèn luyện để có được những kỹ năng và năng lực cần thiết cho công việc marketing
3. Hướng dẫn về các phương pháp Nghiên cứu thị trường
4. 17 phương pháp Sáng tạo để thành công
5. Case study

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!