Ebook Tổng Quan Về Quảng Cáo Truyền Hình Tại Việt Nam
Ebook Truyền Thông Hiệu Quả Trong Khủng Hoảng

Ebook Sự Khác Nhau Giữa Quảng Cáo Và Pr

Trích Đoạn

TMR LÀ GÌ?
PR là giao tiếp bằng nhiều cách khác nhau để tiếp cận thị trường mục tiêu. Nên chăng, thay vì gọi là quan hệ công chúng (PR), thì chúng ta nên gọi là “quan hệ thị trường mục tiêu” hay “TMR (Target Market Relations). Bạn có thể đang giao tiếp để thông tin về một sản phẩm mới, hay đưa tin về công ty của bạn hay thực hiện một tuyên bố quan trọng (như thay đổi ban giám đốc).
Bạn muốn thông tin đến công chúng, nhưng những người mà bạn muốn thông tin nhất lại chính là những khách hàng hay nhà đầu tư tiềm năng.
Một trường hợp ngoại lệ có thể là giao tiếp với một nhóm người mà bạn đang cố gắng gây ảnh hưởng vì lợi ích tốt nhất hay thị trường mục tiêu của công ty.
Đó là trường hợp bạn vận động hành lang với chính phủ.
Quan hệ với cơ quan chính phủ hay cơ quan công quyền cũng cần chú ý trong kế hoạch kinh doanh của bạn.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!