Ebook Kiểm Tra Quảng Cáo Facebook – Đo Lường Hiệu Quả
Ebook Video Tiếp Thị Sản Phẩm – Video Marketing

Ebook Tài Liệu Hướng Dẫn Thiết Kế Quảng Cáo

Trích Đoạn


BỐ CỤC (nhắm bằng mắt) + Đối xứng theo chiều dọc
+ Quy tắc 1/3-2/3 theo chiều ngang
MÀU SẮC
+ Phối màu đơn sắc (đen, xanh đen, xanh, xanh nhạt, trắng)

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!