Ebook Hướng Dẫn Quản Trị Facebook Fanpage
Ebook Bí Quyết Bán Hàng Thành Công

Ebook Target Đối Tượng Quảng Cáo Facebook

Trích Đoạn


Nếu bạn chọn nhiều tùy chọn từ Sở thích hoặc Hành vi để nhắm mục tiêu khi bạn đang tạo nhóm quảng cáo, bạn sẽ tiếp cận những người phù hợp với bất kỳ loại nào mà bạn đã chọn.
Ví dụ: nếu bạn chọn loại Golf và Quần vợt, bạn sẽ nhắm mục tiêu mọi người thích golf hoặc quần vợt, chứ không chỉ những người thích cả golf và quần vợt.
Lưu ý rằng không thể chỉ nhắm mục tiêu nhóm quảng cáo đến những người thuộc tất cả các loại đã chọn.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!