Ebook Kỹ Thuật Bán Hàng Nghệ Thuật Dẫn Dụ Khách Hàng
Ebook Content Marketing Hiệu Quả – Khởi Tạo Và Phát Tán Nội Dung

Ebook Tiếp Thị Số – Digital Marketing

Trích Đoạn


• Cơ hội của mình trong thị trường số
• Phân mảnh thị trường và đích nên nhắm đến
• Định vị giá trị trực tuyến của mình
• Các mục tiêu trực tuyến
• Đặc tính khách hang trực tuyến của bạn
• Điểm lý tưởng để tạo dựng đầu mối và khách hàng

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!