Ebook Chiến Lược Phát Triển Thương Hiệu Cho Doanh Nghiệp
Ebook Tổng Quan Về Quảng Cáo Truyền Hình Tại Việt Nam

Ebook Tổng Quan Về Trade Marketing

trích Đoạn


• Thích những hoạt động khuyến mãi, gia tăng lượng người mua
• Giảm giá
• Cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm
• Tiền mặt và lợi nhuận
Quy tắc vàng:
• Giúp thỏa mãn khách hàng chúng ta.
• Giúp gia tăng tình hình tài chính của khách hàng.
• Có sự phù hợp giữa những đề nghị của mình với chiến lược của khách hàng Cách nào để chuyển những đặc tính hàng hóa thành lợi ích cho cửa hàng
• Chuyển những đặc tính của sản phẩm thành lợi ích. Thay đổi bằng cách tự hỏi sau khi giới thiệu hàng hóa cho khách “ Vậy thì sao?” hoặc là “Điều đó có lợi gì cho tôi?”
• Cửa hàng ko quan tâm đến “đặc tính” của sản phẩm. Họ chỉ quan tâm những đặc tính đó có lợi gì cho họ.
• Vậy hãy cho 1 cái liên kết giữa “đặc tính” và “lợi ích”

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!