Ebook Quản Trị Marketing Tại Thị Trường Việt Nam
Ebook Tiếp Thị Truyền Miệng -Viral Marketing

Ebook Truyền Thông Cho Bệnh Viện

Trích Đoạn

BV HỒNG NGỌC VÀ MARKETING ONLINE
1.Xu hướng tìm kiếm
2.Độ phủ thương hiệu trên website
3.Độ phủ thương hiệu trên Facebook
4.Xu hướng trao đổi trên các diễn đàn
5.Đề xuất kênh truyền thông

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!