Ebook Sự Khác Nhau Giữa Quảng Cáo Và Pr
Ebook Quan Hệ Công Chúng Trong Marketing

Ebook Truyền Thông Hiệu Quả Trong Khủng Hoảng

Trích Đoạn


1:- Định kỳ: ví dụ: thời tiết (mùa), chu kỳ suy thóai kinh tế...
2:- Không định kỳ: (thường do con người gây ra) ví dụ: cháy nổ, tham nhũng
3:- Có thể dự báo, nhưng khi xảy ra là bất ngờ 4:
- Không thể tiêu diệt khủng hỏang mà chỉ giảm thiểu thiệt hại (minimizing)

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!