Ebook Cách Làm Online Marketing Hiệu Quả
Ebook Gia Tăng Giá Trị Trọn Đời Của Khách Hàng

Ebook Tự Học Marketing Kỹ Thuật Số

Trích Đoạn

Đây là công việc ít phải di chuyển (không tính làm Account), tiếp xúc nhiều với máy tính, đa phần Digital Marketer đều làm việc trong môi trường khá mái thoải (thời gian làm việc dễ chịu, lương cũng được, tha hồ đề xuất ý tưởng mới...), bạn có thể làm việc gần như mọi lúc, mọi nơi....dễ làm freelance.
Bạn được là chính mình, bạn có thể trao đổi với sếp như cách bạn nói chuyện với đồng nghiệp hay bạn bè của bạn, Digital Marketing còn rất mới vì vậy đa phần bạn sẽ làm việc với những người trẻ và năng động.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!