Ebook Bí Quyết Cho Một Thông Điệp Quảng Cáo Hay
Ebook Thiết Kế Slide Powerpoint Chuyên Nghiệp

Ebook Xây Dựng Thông Điệp Quảng Cáo

Trích Đoạn


• Nguyên lý viết lời quảng cáo
• Cấu trúc của thông điệp quảng cáo
• Tiếng việt, những điều có thể chưa biết
• Ngôn từ trong thông điệp quảng cáo
• Lập luận trong quảng cáo
• Viết lời quảng cáo cho ấn phẩm/ radio/ báo, tạp chí/ TVC

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!