Lập Trình Restful Webservice Trong 6 Tuần
Lập Trình LinQ Toàn Tập

Docker Cơ Bản

Docker Cơ Bản
5 (100%) 1 vote

Bạn sẽ học được gì?

Hiểu được các thành phần cấu thành nền tảng Docker
Hiểu được các khái niệm cốt lõi: container và image
Chạy và quản lý Docker container sử dụng image có sẵn
Tự tạo image từ container
Tự tạo image từ Dockerfile
Upload và download image từ DockerHub
Thiết lập cấu hình mạng và chạy các container cùng mạng
Hiểu khái niệm Docker volume
Cấu hình và mount volume trên các container
Từ đó, bạn có thể áp dụng Docker vào các dự án cá nhân hoặc công ty, giúp tăng hiệu suất phát triển phần mềm và giảm thiểu thời gian cấu hình, cài đặt các thư viện bổ trợ.
 

Đối tượng đào tạo

  • Người có kiến thức cơ bản về lập trình, biết sử dụng ít nhất một ngôn ngữ lập trình, có kiến thức cơ bản về command line
  • Phù hợp cho cả người đi học và đi làm.
  • Nếu đã có đôi chút kiến thức về công nghệ ảo hóa, mạng, bash và shell script thì sẽ dễ dàng tiếp cận khóa học này hơn

Giới thiệu khóa học

Khóa học Docker cơ bản sẽ hướng dẫn bạn các thao tác cơ bản làm việc với Docker và áp dụng Docker vào các yêu cầu môi trường cụ thể

Bạn sẽ được hướng dẫn cài đặt môi trường, chạy ứng dụng đầu tiên trên nền Docker, cơ chế, cách quản lý và tạo lập Docker image…

Phương pháp giảng dạy tập trung chủ yếu vào việc thực hành qua các bài tập và ví dụ, giúp bạn được trang bị nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu

 Bài 1: Giới thiệu 00:03:45
 Bài 2: Docker là gì 00:09:40
 Bài 3: Cơ chế hoạt động của Docker 00:03:37
 Bài 4: Docker khác gì so với virtual machine? 00:02:44
 Bài 5: Kiến trúc Docker 00:01:30
 Bài 6: Docker Toolbox 00:01:15
 Bài 7: Docker Machine 00:02:39
 Bài 8: Docker Hub 00:01:35

Phần 2: Cài đặt Docker

 Bài 9: Cài đặt Docker trên Windows 00:04:29
 Bài 10: Cài đặt Docker trên Linux 00:07:18

Phần 3: Vòng đời của Docker

 Bài 11: Giới thiệu image 00:01:44
 Bài 12: Giới thiệu container 00:03:19
 Bài 13: Vòng đời Docker (phần 1) 00:02:46
 Bài 14: Vòng đời Docker (phần 2) 00:06:20
 Bài 15: Bài tập chương 3 00:01:13

Phần 4: Container

 Bài 16: Cơ chế lưu trữ của Container 00:01:10
 Bài 17: Chạy các tiến trình trong container 00:08:01
 Bài 18: Một số lệnh thường dùng với Docker container 00:06:39
 Bài 19: Quản lý container 00:06:17
 Bài 20: Kết nối mạng giữa các container 00:08:18
 Bài 21: Liên kết các container 00:06:43
 Bài 22: Liên kết động giữa các container 00:05:16
 Bài 23: Bài tập chương 4 00:01:33

Phần 5: Image

 Bài 24: Docker registry 00:05:25
 Bài 25: Quản lý image 00:05:02
 Bài 26: Xuất và nhập image 00:03:30
 Bài 27: Volume 00:08:19
 Bài 28: Bài tập chương 5 00:01:34

Phần 6: Tạo Docker image

 Bài 29: Dockerfile 00:05:31
 Bài 30: Một số lệnh thường dùng trong Dockerfile 00:05:06
 Bài 31: Build image từ Dockerfile 00:06:45
 Bài 32: Bài tập chương 6 00:01:18
 Bài 33: Tổng kết khóa học 00:01:46
 

Quyền lợi học viên

  • Khóa học trọn đời, học viên được học đi học lại, học online mọi lúc mọi nơi
  • Học viên được thảo luận cùng các học viên khác, được đặt câu hỏi trực tiếp cho giảng viên trong phần THẢO LUẬN
  • Học viên được tham gia gia vào nhóm kín trên Facebook, cùng nhau trao đổi về nội dung khóa học dưới sự hướng dẫn của giáo viên
  • Giảng viên có thể tổ chức các buổi gặp gỡ offline để giúp học viên ôn bài, luyên tập
  • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không đúng như những gì đã cam kết

Giá gốc: 350,000 VNĐ

Ưu đãi còn: 210,000 VNĐ (giảm 40% đăng ký hôm nay )

Đăng Ký Học Ngay