Khóa Học Tiếng Trung Cơ Bản 2
Khóa Học Finger Style Guitar Nâng Cao

Tiếng Trung Trung Cấp

Tiếng Trung Trung Cấp
5 (100%) 1 vote

Bạn sẽ học được gì?

Có thêm các kiến thức căn bản làm nền để học lên cao hơn
Cải thiện khả năng nghe nói đọc viết bằng tiếng Trung
Tự tin giao tiếp với người bản địa
Lợi thế cho công việc của học viên sau này
 

Đối tượng đào tạo

  • Những người đã biết tiếng Trung nhưng muốn củng cố nền tảng kiến thức
  • Những ai yêu thích Tiếng Trung
  • Những người đã tham gia và hoàn thành khóa học sơ cấp 1 và sơ cấp 2 của Ez Chinese

Giới thiệu khóa học

Dựa trên những kiến thức căn bản đã có ở khóa học tiếng Trung sơ cấp ở phần 1 và  phần 2 , tiếng trung trung cấp sẽ tiếp tục củng cố lại các kiến thức căn bản đồng thời mở rộng  và đi sâu qua các đoạn hội thoại giao tiếp qua những vấn đề cuộc sống hàng ngày như đi lại, ăn ở, mua sắm, lễ tết,… Bạn không có thời gian đến trung tâm để học vậy EZ Chinese chính là giải pháp tốt nhất cho bạn.

Nội dung khóa học

Phần 1: Đạp xe mất 40 phút

 Bài 1: Hội thoại (Phần 1) 00:07:57
 Bài 2: Hội thoại (Phần 2) 00:08:39
 Bài 3: Từ vựng (Phần 1) 00:09:55
 Bài 4: Ngữ pháp (Phần 1) 00:10:00
 Bài 5: Ngữ pháp và từ vựng (Phần 2) 00:11:51
 Bài 6: Bài tập (Phần 2) và luyện viết chữ Hán 00:09:27

Phần 2: Không ngon cũng phải ăn

 Bài 7: Hội thoại (Phần 1) 00:10:27
 Bài 8: Hội thoại (Phần 2) 00:09:05
 Bài 9: Từ vựng (Phần 1) 00:08:17
 Bài 10: Ngữ pháp và từ vựng (Phần 2) 00:11:21
 Bài 11: Từ vựng (Phần 3) và bài tập (Phần 1) 00:12:09
 Bài 12: Bài tập (phần 2) và luyện viết chữ Hán 00:07:29

Phần 3: Món ăn tôi làm thế nào?

 Bài 13: Hội thoại (Phần 1) 00:10:27
 Bài 14: Hội thoại (Phần 2) 00:09:05
 Bài 15: Từ vựng (Phần 1) 00:08:17
 Bài 16: Ngữ pháp 00:07:47
 Bài 17: Từ vựng (Phần 2) 00:03:52
 Bài 18: Bài tập (Phần 1) 00:12:09
 Bài 19: Bài tập (Phần 2) và luyện viết chữ Hán 00:07:29

Phần 4: Cậu không khỏe à?

 Bài 20: Hội thoại (Phần 1) 00:13:51
 Bài 21: Hội thoại (Phần 2) 00:05:30
 Bài 22: Từ vựng và ngữ pháp (Phần 1) 00:07:08
 Bài 23: Ngữ pháp (Phần 2) 00:13:25
 Bài 24: Từ vựng (Phần 2) 00:03:55
 Bài 25: Bài tập và luyện viết chữ Hán 00:09:18

 

Phần 5: Bạn xem có đẹp không?

 Bài 26: Hội thoại (Phần 1) 00:12:01
 Bài 27: Hội thoại (Phần 2) 00:05:44
 Bài 28: Hội thoại (Phần 3) 00:07:29
 Bài 29: Từ vựng (Phần 1) 00:13:22
 Bài 30: Từ vựng (Phần 2) và ngữ pháp (Phần 1) 00:00:57
 Bài 31: Ngữ pháp (Phần 2) 00:04:46
 Bài 32: Ngữ pháp và từ vựng (Phần 3) 00:05:01
 Bài 33: Bài tập và luyện viết chữ Hán 00:14:03

Phần 6: Thời tiết kì lạ quá

 Bài 34: Hội thoại 00:11:57
 Bài 35: Từ vựng và ngữ pháp (Phần 1) 00:08:43
 Bài 36: Từ vựng và ngữ pháp (Phần 2) 00:07:03
 Bài 37: Bài tập 00:04:52
 Bài 38: Từ vựng (Phần 3) 00:19:09
 Bài 39: Luyện viết chữ Hán và luyện tập 00:09:16

Phần 7: Càng ngày càng béo rồi!

 Bài 40: Hội thoại (Phần 1) 00:09:04
 Bài 41: Hội thoại (Phần 2) 00:07:00
 Bài 42: Từ vựng (Phần 1) 00:11:42
 Bài 43: Ngữ pháp (Phần1) 00:15:54
 Bài 44: Ngữ pháp và từ vựng (Phần 2) 00:05:08
 Bài 45: Từ vựng (Phần 3) 00:08:03
 Bài 46: Tập viết chữ Hán và ôn tập bài khóa 00:08:30

Phần 8: Giáng sinh sắp đến rồi

 Bài 47: Hội thoại (Phần 1) 00:07:47
 Bài 48: Hội thoại (Phần 2) 00:08:59
 Bài 49: Từ vựng và ngữ pháp (Phần 1) 00:10:39
 Bài 50: Từ vựng và ngữ pháp (Phần 2) 00:08:16
 Bài 51: Bài tập (Phần 1) 00:11:41
 Bài 52: Bài tập (Phần 2) 00:04:49
 Bài 53: Tập viết chữ Hán và ôn tập bài khóa 00:10:23

Phần 9: Tôi giới thiệu một người giúp bạn nhé

 Bài 54: Hội thoại (Phần 1) 00:09:49
 Bài 55: Hội thoại (Phần 2) 00:08:21
 Bài 56: Từ vựng (Phần 1) 00:14:48
 Bài 57: Ngữ pháp và từ vựng (Phần 2) 00:10:49
 Bài 58: Từ vựng (Phần 3) 00:05:57
 Bài 59: Bài tập 00:08:21
 Bài 60: Tập viết chữ Hán 00:04:48

Phần 10: Lại đi ăn Mc Donald à?

 Bài 61: Hội thoại (Phần 1) 00:06:55
 Bài 62: Hội thoại (Phần 2) 00:09:41
 Bài 63: Từ vựng (Phần 1) 00:10:49
 Bài 64: Ngữ pháp (Phần 1) 00:07:25
 Bài 65: Từ vựng (Phần 2) 00:08:00
 Bài 66: Bài tập 00:12:17
 Bài 67: Tập viết chữ Hán 00:05:08
 

Quyền lợi học viên

  • Khóa học trọn đời, học viên được học đi học lại, học online mọi lúc mọi nơi
  • Học viên được thảo luận cùng các học viên khác, được đặt câu hỏi trực tiếp cho giảng viên trong phần THẢO LUẬN
  • Học viên được tham gia gia vào nhóm kín trên Facebook, cùng nhau trao đổi về nội dung khóa học dưới sự hướng dẫn của giáo viên
  • Giảng viên có thể tổ chức các buổi gặp gỡ offline để giúp học viên ôn bài, luyên tập
  • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không đúng như những gì đã cam kết

Giá gốc: 700,000 VNĐ

Ưu đãi còn: 420,000 VNĐ (giảm 40% đăng ký hôm nay )

Đăng Ký Học Ngay