Sách Bạn Có Thể Đàm Phán Bất Cứ Điều Gì
Ebook 10 Siêu Quy Luật Bán Hàng

Ebook 14 Định Kiến Sai Lầm Trong Nghề Sale

Trích Đoạn

1. Chủ quan, cảm tính (không khách quan) trong xử lý phản đối hay nhìn nhận vấn đề. Câu phổ biến: Hàng công nghệ phải nam mới bán được, mỹ phẩm phải là con gái mới bán được, nỗ lực là bán được hàng. Ví dụ: NV Lotte, Giám đốc Sales công ty Dược,..
2. (Thói quen) Chung chung không cụ thể (lượng hóa) trong bán hàng. (Không ghi nhận lại chi tiết cụ thể từng trường hợp). Câu phổ biến: Thị trường ổn, tăng trưởng tốt, “dưng cơ mà”. Ví dụ: Giám đốc khu vực miền Trung của công ty A...

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook 14 Định Kiến Sai Lầm Trong Nghề Sale
5 (100%) 1 vote