Sách Ủy Thác Công Việc Hiệu Quả Đừng Để Công Việc Nhấn Chìm Bạn
Ebook 22 Câu Danh Ngôn Về Hạnh Phúc Hay Nhất

Ebook 20 Câu Danh Ngôn Hay Đáng Suy Ngẫm

Bí quyết của thành công là hãy bắt đầu.
Bí quyết để bắt đầu là chia nhỏ các công việc nặng nề, phức tạp thành những việc nhỏ dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu với việc thứ nhất.
DANH NGÔN HAY
RẤT ĐÁNG SUY NGẪM
– Mark Twain

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook 20 Câu Danh Ngôn Hay Đáng Suy Ngẫm
5 (100%) 1 vote