Ebook EDAC – Công Cụ Hướng Dẫn Nhân Viên 1 Kỹ Năng
Ebook Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội Trong Doanh Nghiệp

Ebook 4PS – Công Cụ Giúp Nhân Viên Giải Quyết Vấn Đề

Mang lại những thông tin về tình hình hoạt động, điểm mạnh, điểm yếu trong cấu trúc lực lượng bán hàng của doanh nghiệp mình và đối thủ cạnh tranh.
Có cái nhìn toàn diện về cấu trúc, quy mô, mức độ gắn kết, trình độ học vấn, kinh nghiệm..v..v..của lực lượng bán hàng, từ đó có những chính sách tuyển dụng, đào tạo hay động viên thích hợp.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook 4PS – Công Cụ Giúp Nhân Viên Giải Quyết Vấn Đề
5 (100%) 1 vote