Ebook Pháp Luật Đối Với Người Lao Động
Ebook Tổng Quan Về Pr – Quan Hệ Công Chúng

Ebook Bí Quyết Quan Hệ Báo Chí Cho Doanh Nghiệp

Trích Đoạn

Ai là người gửi thông ti n đi
• Lãnh đạo
• Người phát ngôn
• Phát triển và duy trì mối quan hệ với báo chí
• Chuẩn bị thông điệp: thông cáo báo chí, thông báo, tài liệu cho báo chí

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Bí Quyết Quan Hệ Báo Chí Cho Doanh Nghiệp
5 (100%) 1 vote