Ebook Câu Hỏi Nào Đang Kìm Hãm Sự Nghiệp Quảng Cáo Của Bạn
Ebook Google Analytic Nâng Cao

EBook Bí Quyết Sử Dụng Forum Seeding

Trích Đoạn

FORUM
- Nền tảng web 2.0, cho phép người dùng trao đổi thông tin trên mạng
- Nội dung do người dùng tạo ra dưới sự kiểm duyệt của Ban Quản trị (Admin/ Mod)
MARKETING TRÊN FORUM
- Hoạt động tiếp thị trên môi trường Forum
- Dựa trên cơ sở thảo luận, tương tác với người dùng

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
EBook Bí Quyết Sử Dụng Forum Seeding
5 (100%) 1 vote