Ebook Google Adword Nâng Cao – Dành Cho Đối Tác Của Google
Ebook Số Liệu Thị Trường Facebook Ở Việt Nam 2014

Ebook Cách Thực Hành Tốt Nhất Cho Google Adword

• Quảng cáo sẽ được phê duyệt trong vòng 24h sau khi được tạo hoặc sau lần chỉnh sửa cuối cùng
• Nếu quảng cáo chưa được phê duyệt sau 24h, vui lòng liên hệ với Đội Ngũ Hỗ Trợ qua đường link này, qua tab
Trợ giúp trong tài khoản hoặc gọi điện vào số 1800-9294 và chọn xét duyệt quảng cáo, sử dụng ID khách hàng của bạn.
• Trong trường hợp yêu cầu qua tab Trợ giúp:
Chỉ sử dụng “Chấp nhận quảng cáo" nếu vấn đề liên quan đến xét duyệt quảng cáo

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!