Ebook Cẩm Nang Khởi Nghiệp
Sách Bán Quần Áo Là Phải Bán Như Thế Này Này

EBook Cách Viết Kế Hoạch Kinh Doanh

Lời tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh xác định đường hướng không chỉ cho kế hoạch kinh doanh của quý vị, mà còn cho cả công ty của quý vị nữa.
Lời tuyên bố này xác định ra con đường công ty quý vị sẽ đi theo và là nguyên tắc chỉ đạo xuyên xuốt các chức năng của công ty.
Lời tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh của quý vị cho người đọc biết thông tin về quý vị và kế hoạch kinh doanh của quý vị - công ty của quý vị đại diện cho cái gì, quý vị tin tưởng vào điều gì, và quý vị mong muốn đạt được điều gì.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
EBook Cách Viết Kế Hoạch Kinh Doanh
5 (100%) 1 vote