Ebook Tổng Quan Về Pr – Quan Hệ Công Chúng
Ebook Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Phân Tích Và Thiết Kế Công Việc

Ebook Công Cụ Thực Hiện Phát Biểu Trước Công Chúng

Trích Đoạn

Tạo ảnh hưởng cho bài thuyết trình
•Mở đầu hoàn hảo (lướt qua toàn bộ khán giả với ánh mắt và nụ cuời thân thiện)
• Gây dựng niềm tin ngay từ ban đầu (nói rằng họ sẽ thoát khỏi bài thuyết trình của bạn nhanh thôi)
• Báo cáo đánh giá về sự kiện được nêu trong thông cáo
• Tiểu sử của nhân vật liên quan
• Thông tin về tổ chức của bạn...

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Công Cụ Thực Hiện Phát Biểu Trước Công Chúng
5 (100%) 1 vote