Sách Cuộc Chiến Trong Phòng Họp
Sách Để Thành Công Trong Đàm Phán

Ebook Đàm Phán Để Dành Lợi Thế

ĐÀM PHÁN ĐỂ GIÀNH LỢI THẾ
Đàm phán để giành lợi thế
"Những độc giả quan tâm đến việc phát triển hay mài giũa các kỹ năng đàm phán nên chạy, chứ không phải đi đến hiệu sách gần nhất mua ngay một bản Đàm phán để giành lợi thế... Nó nằm trong bất kỳ danh sách yêu cầu tham khảo nào của các nhà đám phán, các giảng viên trong lĩnh vực đàm phán, nhƣng cũng rất phù hợp với đông đảo độc giả"
- Alternative Dispute Resolution Report
"Sách của giáo sƣ Shell không là loại chỉ dành cho giới doanh nhân mà thực sự chúng rất đáng đọc và thú vị... cho dù công việc của bạn thuộc ngành nào đi nữa, đây íà một trong những công cụ giá trị bạn có thể sử dụng liên tục"
- The Update
"Dù bạn mua xe, cố gắng cho trẻ đi ngủ, hay môi giới một thƣơng vụ quan trọng, Đàm phán để giành lợi thế đều có thể dạy bạn suy nghĩ tận tƣờng và khám phá ra những cách sáng tạo để đạt đƣợc thỏa thuận với bất kỳ ai."
- Laurie Calkhoven, Tổng biên tập, The Money Book Club
'Rõ ràng, nghiên cứu sâu và sắp xếp chặt chẽ... Một quyển sách có cách tiếp cận khác biệt, hữu ích, đáng đọc, sắc sảo về đàm phán."
- The Pennsylvania Gazette
"Một quyển sách mới thực sự đủ khả năng thay đổi suy nghĩ của bạn về nghệ thuật đàm phán - xóa tan những gì bí ẩn và thay vào đó bằng một 'bộ công cụ' thành công... Cuốn sách cung cấp nền tảng thực dụng, trực diện để trở thành một nhà đàm phán hiệu quả trong mọi tình huống."
- Business Digest

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Đàm Phán Để Dành Lợi Thế
5 (100%) 1 vote