Ebook Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Phân Tích Và Thiết Kế Công Việc
Ebook Kỹ Năng Lập Thang Bảng Lương Và Xác Định Mức Lương

Ebook Đánh Giá Hiệu Quả Công Việc Nhân Viên

Trích Đoạn

Bạn hiểu thế nào về đánh giá (ĐG)
a. Là đánh giá kết quả làm việc hàng năm của nhân viên. Đây là việc mà phòng nhân sự phải làm mỗi năm một lần vào cuối năm.
b. Là định kỳ xem xét mức độ hòan thành chỉ tiêu công việc được giao của nhân viên.
c. Là đánh giá năng lực, thái độ làm việc và phẩm chất cá nhân của nhân viên.
d. Là bất kỳ hoạt động nào nhằm đánh giá một cách hệ thống hiệu quả công việc và năng lực của nhân viên bao gồm kết quả công việc, phương pháp làm việc, những phẩm chất và kỹ năng có liên quan đến công việc.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Đánh Giá Hiệu Quả Công Việc Nhân Viên
5 (100%) 1 vote