Ebook Tổng Quan Về Đãi Ngộ Nhân Sự
Ebook 4PS – Công Cụ Giúp Nhân Viên Giải Quyết Vấn Đề

Ebook EDAC – Công Cụ Hướng Dẫn Nhân Viên 1 Kỹ Năng

Ứng dụng
• Cho nhân viên làm thử
• Đưa ra những cơ hội để nhân viên thực hiện những kỹ năng vừa học
• Theo dõi viêc ứng dụng của nhân viên
Đúc kết
• Những điểm nhân viên đã làm tốt
• Những điểm nhân viên chưa làm tốt
• Kế hoạch tiếp theo

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook EDAC – Công Cụ Hướng Dẫn Nhân Viên 1 Kỹ Năng
5 (100%) 1 vote