Ebook Giáo Trình Đào Tạo Nhân Viên Bán Hàng Của PNJ
Ebook 10 Lời Khuyên Khởi Nghiệp

Ebook Giáo Trình Đào Tạo Nhân Viên Bán Hàng Của PNJ

CÔNG VIỆC CỦA NVBH PNJ
- Vệ sinh cửa hàng /quầy tủ bán hàng.
- Trưng bày hàng hóa.
- Chuẩn bị bán hàng.
- Bán hàng – Nhận đặt hàng của khách.
- Báo cáo bán hàng.
- Bàn giao.
- Dọn hàng – Niêm phong.
- Kiểm kê.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!