Ebook Google Adword Cơ Bản – Dành Cho Đối Tác Của Google
Ebook Cách Thực Hành Tốt Nhất Cho Google Adword

Ebook Google Adword Nâng Cao – Dành Cho Đối Tác Của Google

1.1. Xem lại các nguyên tắc cơ bản về tìm kiếm Chào mừng bạn đến với Trung tâm kiến thức kiểm tra về quảng cáo tìm kiếm nâng cao. Phần lớn tài liệu được đề cập trong bài kiểm tra này là duy nhất so với tài liệu được đề cập trong Bài kiểm tra các nguyên tắc cơ bản. Tuy nhiên, bài kiểm tra Tìm kiếm nâng cao cũng xem xét một số khái niệm của Các nguyên tắc cơ bản.
Bạn nên xem xét Các nguyên tắc cơ bản được đề cập trong phần này khi nghiên cứu bài kiểm tra về Quảng cáo tìm kiếm nâng cao. Chúc bạn may mắn!
1.2. Tổ chức các chiến dịch và quảng cáo trong tài khoản của bạn Giờ đây khi bạn đã làm chủ quảng cáo đầu tiên của mình, bạn đang từng bước tạo nhiều quảng cáo hơn nữa, đúng không? Trước khi bạn thực hiện, điều quan trọng là phải biết thiết kế ba lớp của AdWords. Hiểu mối quan hệ giữa các lớp này của tài khoản sẽ giúp bạn tổ chức quảng cáo, từ khóa và nhóm quảng cáo thành các chiến dịch hiệu quả nhắm mục tiêu đúng đối tượng.
Cách AdWords được tổ chức
AdWords được tổ chức thành ba lớp: tài khoản, chiến dịch và nhóm quảng cáo.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Đánh Giá!