Ebook Facebook Marketing Cho Kinh Doanh
Ebook Marketing Funnels – Richdad Lộc

Ebook Khởi Nghiệp Kinh Doanh Với DropShipping

Trích Đoạn

Drop Shipping (bán hàng trung gian) là một phương pháp thực hiện bán lẻ, khi một cửa hàng không lưu hàng hóa trong kho.
Thay vào đó, khi có khách hàng đặt mua sản phẩm, cửa hàng sẽ mua sản phẩm đó từ một bên thứ ba và vận chuyển trực tiếp đến cho khách hàng.
Kết quả là, chủ cửa hàng không bao giờ nhìn thấy hoặc phải xử lý hàng hoá.
Sự khác biệt lớn nhất giữa Drop Shipping và mô hình bán lẻ truyền thống là người bán không mua hàng cất trữ trong kho và vì thế không có hàng tồn kho.
Thay vào đó, các thương gia mua hàng khi cần thiết từ kho của một bên thứ ba - thường là một người bán buôn hoặc nhà sản xuất - để hoàn thành đơn đặt hàng.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Khởi Nghiệp Kinh Doanh Với DropShipping
5 (100%) 1 vote