Ebook Bí Quyết Viết Bài Báo Cáo
Sách Vô Cùng Tàn Nhẫn Vô Cùng Yêu Thương

Ebook Kim Chỉ Nam Trong Phỏng Vấn – Phần 2

Những câu hỏi về kinh nghiệm và thành quả công việc.
33. Bạn có giúp công ty hay tổ chức của mình tăng doanh thu, lợi nhuận? Hãy cho chúng tôi biết bạn làm như thế nào?
Hãy chia sẽ về những đóng góp của bạn trong thời gian làm việc. Bạn nên mô tả chi tiết, nhấn mạng nhữnh đóng góp của mình.
34. Bạn có giúp công ty cắt giảm chi phí? Hãy cho chúng tôi biết bạn làm như thế nào?
Hãy chia sẽ những việc làm của bạn để cắt giảm chi phí cho công ty hay tổ chức. Từ những việc đơn giản như bạn luôn hạn chế in khi thấy không cần thiết, khuyến khích dùng giấy hai mặt....đến những việc phức tạp hơn như đóng góp những ý kiến sáng tạo nhằm cắt giảm chi phí cho những dự án mới hay sản phẩm mới...

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Kim Chỉ Nam Trong Phỏng Vấn – Phần 2
5 (100%) 1 vote