Ebook Kỹ Năng Quản Lý Sự Thay Đổi
Ebook Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa Doanh Nghiệp

Ebook Kỹ Năng Lập Kế Hoạch

Tư duy có hệ thống để tiên liệu các tình huống quản lý
 Phối hợp mọi nguồn lực của tổ chức hữu hiệu hơn.
 Tập trung vào các mục tiêu và chính sách của tổ chức.
 Nắm vững các nhiệm vụ cơ bản của tổ chức để phối hợp với các quản lý viên khác.
 Sẵn sàng ứng phó và đối phó với những thay đổi của môi trường bên ngoài
 Phát triển hữu hiệu các tiêu chuẩn kiểm tra.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Kỹ Năng Lập Kế Hoạch
5 (100%) 1 vote