Ebook Đánh Giá Hiệu Quả Công Việc Nhân Viên
Ebook Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển Dụng

Ebook Kỹ Năng Lập Thang Bảng Lương Và Xác Định Mức Lương

Trích Đoạn

Mục tiêu
Tiếp cận với các phương diện chiến lược của tiền lương, một số quan điểm tiền lương mới
Nắm bắt tư tưởng và quan điểm, nguyên tắc và thực hành trả lương trong nền kinh tế thị trường
Phát triển năng lực và kỹ năng đánh giá giá trị công việc

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Kỹ Năng Lập Thang Bảng Lương Và Xác Định Mức Lương
5 (100%) 1 vote