Ebook Kỹ Năng Lập Thang Bảng Lương Và Xác Định Mức Lương
Ebook Tổng Quan Quản Trị Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Ebook Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển Dụng

Trích Đoạn

Tìm kiếm được ứng viên đáp ứng được các tiêu chuẩn của vị trí cần tuyển
Đánh giá đúng được năng lực của ứng viên
Tránh các sai lầm trong tuyển dụng vì mỗi sai lầm đều phải trả chi phí lớn
Thể hiện vai trò của mình trong quyết định tuyển ai, mình là người quan trọng
Được lắng nghe, được tôn trọng

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Tuyển Dụng
5 (100%) 1 vote