Ebook Kỹ Năng Điều Hành Cuộc Họp
Ebook Kỹ Năng Giao Việc – Ủy Quyền

Ebook Kỹ Năng Quản Lý Xung Đột

 Một thống kê của các nhà nghiên cứu Mỹ cho thấy, một nhà quản lý trung bình dùng 21% thời gian trong tuần để giải quyết các mâu thuẫn và xung đột trong DN. Như vậy, giải quyết xung đột và mâu thuẫn sao cho ổn thỏa là một công việc mà nhà quản lý cần chú tâm để thúc đẩy DN làm việc tốt hơn.
 Người ta nhận thấy rằng mâu thuẫn là điều không thể tránh được. Sự tiềm ẩn xung đột được tìm thấy ở mọi nơi. Xung đột cũng như mâu thuẫn trong một tổ chức có thể xảy ra ở nhiều cấp độ từ nhỏ tới lớn.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Kỹ Năng Quản Lý Xung Đột
5 (100%) 1 vote