Ebook Kỹ Năng Xây Dựng Và Thực Hiện 5S
Ebook Kỹ Năng Tổ Chức Công Việc

Ebook Kỹ Năng Quản Trị Chiến Lược

– Quinn(1980).
• “Chiến lược là mô thức hay kế hoạch tích hợp các mục tiêu chính yếu, các chính sách, và chuỗi hành động vào một tổng thể được cố kết một cách chặt chẽ”
– Johnson và Scholes:
• “Chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi, để đáp ứng nhu cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các bên hữu quan”

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Kỹ Năng Quản Trị Chiến Lược
5 (100%) 1 vote