Ebook Kỹ Năng Đàm Phán
Ebook Những Bí Mật Của Seo

Ebook Kỹ Năng Thuyết Trình

Trong từ điển từ “thuyết trình” cĩ rất nhiều nghĩa. Chúng ta sẽ hiểu từ “thuyết trình” theo nghĩa xuất phát từ “trình bày” cĩ nghĩa là “đưa cho ai đĩ một cái gì đĩ – nĩi điều gì đĩ với ai đĩ” hoặc giao tiếp với ai đĩ.
“Thuyết trình” là một hình thức của giao tiếp và cĩ thể được nhận thấy ở dưới nhiều hình thức khác nhau. Một số ví dụ của thuyết trình trong kinh doanh là: Viết: Thư, lời nhắn, báo cáo, nhận xét, biên bản của cuộc họp, các cuộc họp, đề nghị ...
Nĩi: Chuyện trị, họp, phỏng vấn, bán một sản phẩm hoặc dịch vụ
Hành động :Ngơn ngữ cử chỉ, hành động
Các nội dung về “Kỹ năng thuyết trình” dưới đây sẽ khơng bao gồm các chi tiết của một bài thuyết trình dưới dạng viết, mà chỉ đề cập tới hai kiểu dạng thuyết trình nĩi đĩ là:
 Một bài giới thiệu sản phẩm/bán hàng tốt
 Tổ chức cuộc họp

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Kỹ Năng Thuyết Trình
5 (100%) 2 votes