Sách Cafe Cùng Tony – Tony Buổi Sáng
Sách Dạy Đọc Nhanh – Tony Buzan

Ebook Kỹ Năng Trình Bày

Trình bày một chủ đề có hiệu quả, lôi cuốn được sự chú ý và đồng tình từ phía người nghe, và có thể tóm tắt các khái niệm phức tạp bằng những từ ngữ đơn giản là kỹ năng cơ bản của mỗi một trưởng nhóm.
Trong tài liệu này, bạn sẽ học cách tạo sự đồng tình từ phía người nghe, trình bày một chủ đề có thể lôi cuốn khán giả và làm cho họ chấp nhận các ý tưởng của bạn.

Xem tiếp bên dưới

[thrive_leads id='2715']
Ebook Kỹ Năng Trình Bày
5 (100%) 1 vote